Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Linja-autoliikenne Antti Lauhamo Oy
Penttilänkatu 1
38250 Sastamala

2. Yhteyshenkilö
Kati Lintunen
Puh. (03) 513 0412
Sähköposti toimisto@lauhamo.fi

3. Rekisterin nimi
Linja-autoliikenne Antti Lauhamo asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely liittyy sovittujen palvelujen tuottamiseen ja toimittamiseen, tiedottamiseen, laskuttamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen.

5. Rekisterin sisältö
Asiakkaan perustiedot: Nimi, osoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelin ja sähköposti.
Rekisteri sisältää perus yhteystietojen lisäksi matkan varaukseen tarvittavia lisätietoja, kuten valitun matka-ajankohdan, matkaseurueen nimet ja muut asiakkaan antamat lisätiedot matkaan liittyen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaaseen ja matkan varaukseen liittyvät tiedot tallennetaan matkan varauksen yhteydessä sivustolla.

7. Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tilaustietorekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Asiakastietoja luovutetaan tarvittaessa matkan tai palvelun toteutuksen edellyttämille kolmansille osapuolille, kuten laivayhtiö tai majoituspalveluntuottaja. Asiakastietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä.